Dramaterapie

Dramaterapie je expresivní psychoterapeutická metoda využívající dramatických a divadelních prostředků. Jakub Vávra vás provede v Role method, což je specifický přístup v dramaterapii, který hledá a objevuje role, které každý z nás hraje, nese, žije a zároveň se snaží tento repertoár rolí zvětšovat a rozšiřovat. Slovy se dá dramaterapie hezky popsat, ale je lepší jí zažít.

Jakub Vávra studuje dramaterapii v rámci doktorského studijního programu na Pedagogické fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Divadlo, potažmo drama, které je pro něj výchozím bodem k dramaterapii, se věnuje již od střední školu a stále v něm objevuje novou inspiraci. Říká, že jedno z jeho největších štěstí byl čtyřměsíční pobyt v New Yorku, kde dramaterapii studoval na New York University pod vedením J. Landyho, jednoho otců této disciplíny.

Event Timeslots (1)

hostinec U Černého orla
-
Dramaterapie
Dramaterapie je expresivní psychoterapeutická metoda využívající dramatických a divadelních prostředků. Jakub Vávra vás provede v Role method, což je specifický přístup v dramaterapii, který hledá a objevuje role, které každý z nás hraje, nese, žije a zároveň se snaží tento repertoár rolí zvětšovat a rozšiřovat. Slovy se dá dramaterapie hezky popsat, ale je lepší jí zažít.